4CARDS > Bijbelse teksten voor op een geboortekaartje

De Heere, Die elk leven leidt, heeft ons op Zijn tijd verblijd. 
Hij spaarde en gaf leven, ons werd een zoon gegeven.

***

Als wij haar zo zien liggen
Zo teer en klein
Doen wij ons beseffen
Dit kan alleen Gods wonder zijn

***

Erken het: de HEER is God, hij heeft ons gemaakt,
hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt. 
Psalm 100:3

***

Groot is het wonder
een hartje dat klopt,
een kindje dat leeft
een geschenk van God

***

Uit Gods Hand ontvingen wij een dochter

***

Zo lief
Zo klein
Zo bijzonder
Gods wonder
Uit Zijn hand ontvangen