4CARDS > Bijbelse teksten voor op een geboortekaartje

Bijbelse teksten voor op een geboortekaartje

         

***

Een pareltje, kostbaarder dan goud,
Uit Gods hand aan ons toevertrouwd.

***

De Heere, Die elk leven leidt, heeft ons op Zijn tijd verblijd. 
Hij spaarde en gaf leven, ons werd een zoon gegeven.

***

Door Hem bedacht
Door Hem gemaakt
Door Hem geliefd en aangeraakt
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk
Je bent meer dan een wonder

***

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet..

***

Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben;
wonderlijk zijn Uw werken

Psalm 139:14

***

Uit onze liefde, uit onze dromen
Uit Zijn handen, ben jij gekomen

***

Geboren uit liefde
kostbaarder dan goud
door God geliefd
aan ons toevertrouwd

***

Als wij haar zo zien liggen
Zo teer en klein
Doen wij ons beseffen
Dit kan alleen Gods wonder zijn

***

         

***

Erken het: de HEER is God, hij heeft ons gemaakt,
hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt. 
Psalm 100:3

***

Groot is het wonder
een hartje dat klopt,
een kindje dat leeft
een geschenk van God

***

'Ik heb je in mijn handpalmen gegrift'

Jesaja 49:16

***

Maar Jezus riep de kinderen bij Zich en zei: "Laat ze 
bij Mij komen, houd ze niet tegen, want het Koninkrijk 
van God behoort toe aan wie is zoals zij." - Lucas 18:16

***

Uit Gods Hand ontvingen wij een dochter

***

Zo lief
Zo klein
Zo bijzonder
Gods wonder
Uit Zijn hand ontvangen

***

Zo klein als je bent,
Zo groot is het wonder van het leven,
Niemand heeft je tot nu toe gekend,
alleen Hij die jou heeft gegeven.

***

I praise You
because of the wonderful way 
You created me.
Everything You do is marvelous.

Psalm 139:14

***

Welkom in ons leven, we zijn 
gezegend dat je er bent. 
Je naam betekent Licht !
Samen gaan we een stralende 
toekomst tegemoet.

***

IN STILLE VERWONDERING EN MET GROTE BLIJDSCHAP ONTVINGEN WIJ 
UIT GODS SCHEPPENDE EN BEWARENDE HAND EEN ZOON EN BROERTJE

***

         

***