Bijbelse teksten voor op een geboortekaartje

         

***

Een pareltje, kostbaarder dan goud,
Uit Gods hand aan ons toevertrouwd.

***

De Heere, Die elk leven leidt, heeft ons op Zijn tijd verblijd. 
Hij spaarde en gaf leven, ons werd een zoon gegeven.

***

Door Hem bedacht
Door Hem gemaakt
Door Hem geliefd en aangeraakt
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk
Je bent meer dan een wonder

***

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet..

***

Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben;
wonderlijk zijn Uw werken

Psalm 139:14

***

Uit onze liefde, uit onze dromen
Uit Zijn handen, ben jij gekomen

***

Geboren uit liefde
kostbaarder dan goud
door God geliefd
aan ons toevertrouwd

***

Door Hem bedacht
Door Hem gemaakt
Door Hem geliefd en aangeraakt
Zo overweldigend
Zo onbeschrijfelijk
Je bent meer dan een wonder

Meer dan een wonder - Kinga Ban

***

Als wij haar zo zien liggen
Zo teer en klein
Doen wij ons beseffen
Dit kan alleen Gods wonder zijn

***

         

***

Erken het: de HEER is God, hij heeft ons gemaakt,
hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt. 
Psalm 100:3

***

Groot is het wonder
een hartje dat klopt,
een kindje dat leeft
een geschenk van God

***

'Ik heb je in mijn handpalmen gegrift'

Jesaja 49:16

***

Maar Jezus riep de kinderen bij Zich en zei: "Laat ze 
bij Mij komen, houd ze niet tegen, want het Koninkrijk 
van God behoort toe aan wie is zoals zij." - Lucas 18:16

***

Uit Gods Hand ontvingen wij een dochter

***

Je bent voor ons een Godsgeschenk,
zo kostbaar en zo klein.
We bidden dat waar jij ook gaat
Zijn hand op jou zal zijn.

***

Stil is ons hart
bij dit grote geschenk
Dank aan U, God van al het leven,
dat U ons dit wonder hebt gegeven.

***

Stil is ons hart
bij dit grote geschenk
Dank aan U, God van al het leven,
dat U ons dit wonder hebt gegeven.

***

Met dankbaarheid en blijdschap ontvingen wij uit Gods hand 
een zoon en broertje

***

Zo lief
Zo klein
Zo bijzonder
Gods wonder
Uit Zijn hand ontvangen

***

Zo klein als je bent,
Zo groot is het wonder van het leven,
Niemand heeft je tot nu toe gekend,
alleen Hij die jou heeft gegeven.

***

Er zijn zoveel dingen in het leven
die je steeds verbaasd doen staan
Maar het mooiste wat Hij je kan geven
is een kindje door liefde ontstaan

***

I praise You
because of the wonderful way 
You created me.
Everything You do is marvelous.

Psalm 139:14

***

Welkom in ons leven, we zijn 
gezegend dat je er bent. 
Je naam betekent Licht !
Samen gaan we een stralende 
toekomst tegemoet.

***

IN STILLE VERWONDERING EN MET GROTE BLIJDSCHAP ONTVINGEN WIJ 
UIT GODS SCHEPPENDE EN BEWARENDE HAND EEN ZOON EN BROERTJE

***

         

***

Neem maar de tijd
Om te groeien, te stralen

Om tijdens het ontdekken
Soms te verdwalen

Te beleven, verwonderen
Met jouw blik en hart open

En weet dat Hij
Altijd
Met jou mee zal lopen

***